Deryayı bulan birine eldeki ibrik yük olur.

*********************

 
Bu sayfadaki tüm şiirler HEKDER tarafından kitap halinde basılmıştır.
Kitap sipariş adresi: Hacıbektaş Eğitim ve Kültür Derneği İzmir Şubesi 1728 Sokak (Kilise Sokağı) No:19/1 Karşıyaka- İzmir
Telefon: :
0.232.3692060
 «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
 
Toprağa kazma vur ki ürün alasın
Ürünün hasadından gurur duyasın
Şairin de ürünü şiir bilene
Teşekkürler şairin ismin görene.
 
 «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
 
 Anlamını bilmeyene şiir bir harfler yığını
Giden emeği bilmez şiire her insan yığını.

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

1-Gönül Dilinden kitabımın Önsözü

 
Gönül Dilinden”, gerçekten içindeki şiirleri çok güzel anlatan bir ad olmuş sevgili kardeşim Güvenç Gürses’in kitabına.
 
Bilindiği gibi “gönül” sözcüğünün hiçbir yabancı dilde tam karşılığı yoktur.
 
Bize özgü bir sözcüktür gönül. Kullanıldığı yerlere göre de en az on değişik anlama gelir. Elinizdeki kitapta içerik olarak tıpkı “gönül” gibi yaşamınızın her alanıyla ilgili içten, yıllarını eğitim ve öğrenime vermiş bir yurtseverin müzik gibi mısraları ile dolu.
 
Kimi zaman yüreğinin bir yerinde hep duran Alevi-Bektaşi kültürünün sesi, kimi zaman hiç aklından çıkmayan ülkemiz insanının sorunu ama ille de tam bağımsız cumhuriyet düşüncesi mısralarında kuvvacı ruhu.
 
Sayın Gürses, kitabında Anadolu insanının yazgısını vurgularken bu yazgıya boyun eğen tavrını da eleştirip bunun kader olmayacağını anlatmaya çalışıyor.
 
Eşine ve çocuklarına olan sevgisi ise hemen her şiirinde kendisini belli ediyor. Ve “bu sevgi bu denli güzel anlatılabilinir” dedirtiyor. Bize de “aşk olsun sana hocam aşk olsun” demek düşüyor.
  
HEK-DER Genel Başkanı
 Prof. Dr. Naki Selmanpakoğlu 
 
 «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

2-Üç Nesil Gürses’lerin Dili Kitabımın Önsözü

 
 Güvenç GÜRSES, bu kitabında; şiirin ozanca yazılışının gelecek kuşaklara da ders olacak örneklerini vermiştir. Uzun yıllara dayanan öğretmenlik ve müfettişlik deneyim ve birikimlerini, bilgisi ve yaşamın gerçekleriyle harmanlayarak meydana getirdiği bu eser, bir solukta okunan akıcılıktadır. Şiirlerinde, insan kendisini görmekte;  bazen toplumun gidişine bakıp kendisine orada bir yer bularak düşünmekte, bazen üzülüp bazen de sevinmekte… Bir şair için asıl olan da bu değil midir? 
 
Dünyanın gidişini, düzenini, ülkenin gidişatı içinde yorumlayarak umudu yeşertmektedir. Zaman zaman şiirler sizi, felsefenin derin düşüncesinde iç hesaplaşmaya yöneltmekte; zaman zaman insanı insan yapan erdemli yaşamın para ve maddiyat ile ölçülemeyeceğinin onurunu duyumsamanızı sağlamaktadır.
 
Atatürk devrimlerinin, yurt sevgisinin, yurttaş sevgisine dönüşmesinde ulusalcı, demokrat, insan haklarına saygılı, paylaşımcı, adil bir çizgide olmazsa olmazımız olduğunun, dizelerle dile getirmesi kitaba ayrı bir haz ve önem katmıştır. Her yaşta insanın okuyacağı ve anlayacağı bir Türkçe ile toplumun geniş kesimlerine, halka hitap etmesi; Güvenç GÜRSES’in Hacıbektaşlı olarak Hacıbektaş Veli düşüncesini yansıtan ozanlık geleneklerini  sürdürmekteki başarısı da ayrıca gözlenmektedir.
 
Üç Nesil Gürses’lerin Yankısı isimli kitabı okurken aydın olmanın tadına varmamak olası değildir. Sayın Güvenç GÜRSES’İ yürekten kutluyorum.
 
    Ali Rıza SELMANPAKOĞLU
 Hacıbektaş İlçesi Belediye Başkanı
           (E. General)
 
  «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

3-Gürses’ten Yankılar Kitabımın Önsözü

 
Çorak topraktan verim sağlayan çınarın üçüncü bereketidir bu kitap. Dizeleri dörtlüklere sığdırıp derde derman aradığı; geçmişle geleceği yoldaş tutup sözcüklere bezediği üçüncü yazgıdır şu elinizde tuttuğunuz yapraklar.
 
İnsan izini bırakmalıdır dünyaya. Taşa can verenin, Yakup’un oğlu da bu izi bıraktı kitaplarının her sayfasına. İçinin kanayan yanını, aslının yankısını, yurda olan aşkını, inancını, umudunu ve var olmanın getirdiği her duyguyu mısralaştırdı. Ezilenin aklındaki inanç, şairin dilinde tekrar dirildi. Gürses’in şiirleri; ağıt yaktı, Cem’e durdu, semah döndü, Sivas’ta yandı, Çorum’ da, Maraş’ta katledildi. Onun ve daha nicelerinin gücüyle: “Bektaşilik felsefesi bir öldü; bin dirildi.” Zulme uğrayan her fikir, şairin dilinde yaşadı hür olmanın sevdasını. Uğruna canlar verilen felsefe, tekamüle uğradı… Felsefe sözcüklere; sözcükler dizelere; dizeler şiire dönüştü o tekamülün sınırında.
 
Yıllarla beslenen, kök salan çınar! Yakup’un oğlu! Ailemizin can suyu! Nasıl ki bir ozanın elinde hayat buluyorsa bağlama; senin de dilindeki kelamın özü yaşamdır. İçini döküp durduğun her mısra senin alın yazındır. Akıt acını ve mutluluğunu!  Bil ki, bu devran senin gibi ozanlarla lâl olmaktan çıkıp dile gelecektir.
 
Bilinsin ki; dağlanan gözler siz ozanlarla görecek ve yakılan aydınlar sizlerin dizelerinde dirilecektir.
 
   Gizem Gürses
 
  «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

4. Kitabıma ÖNSÖZ

Kitap okuyana harfler ezildi
Anlayan beyine hedef çizildi
Dostlardan üç kere önsöz dizildi
Dördüncü kitabın kendisi önsöz.
***
Gönül Dilinden’de ambarı açtım
Üç Nesil Yankı’da tohumu saçtım
Gürses’ten Yankı’da ürünle taştım
Taşınan ürünün harmanı önsöz.
***
An geldi feleğe serzeniş ettim
An geldi kadere kahırla yettim
Bozuk bir düzende isyanla settim
Bu canın isyanı bütüne önsöz.
***
Batıl düşünceyi us’tan silerek
Tarihe daldım ben bazen bilerek
Tasavvuf ehline gittim ölerek
Ölmeden ölenin dirisi önsöz.
***
Gürses’im ten iken geldi askere
Ömür görevinin sonu teskere
Beş aleme geldi bilmem kaç kere
Gelen has canların gitmesi önsöz.


Reklamlar

═════…

═══════════════ Güvenç GÜRSES ═══════════════

Evren denen fanusun nimetlerine toktur
Gönlü güzel insanda bir solukluk can yoktur,
Bu sırrı anlamayan ham insanlar pek çoktur
Yaşasa da ham insan eşekten farkı yoktur.                

═══════════════ Güvenç GÜRSES ═══════════════

Kenar

═════…

═══════════════ Güvenç GÜRSES ═══════════════

İnsanım diyenler şekle baktıkça
Özden değil şeklen Allah andıkça
Gürses de Çalap’a gönlen yandıkça
Herkes bildiğince yaşar da gider.

═══════════════ Güvenç GÜRSES ═══════════════

Kenar

═════…

═══════════════ Güvenç GÜRSES ═══════════════

Gönül pınarından kana kana iç
Sevgiyle sarhoş ol zerre zerre iç
İnsansan insana aşık olarak
Hallac ol Hayyam’ca damla damla iç.

═══════════════ Güvenç GÜRSES ═══════════════

Kenar

═══════════════ Güvenç GÜRSES ═══════════════

Aşk nedir sevda nedir ne ben anladım ne de sen
Boşa giden bir ömrü ne ben yaşadım ne de sen…
Ela gözler sırma saçlar bal yanaklar vardı ya;
Bilmedin kıymetini onları verdin araya…*
Giden gitti; gözler bomboş, yanak bomboş, baş bomboş
Dünya boş, yaşam boş, keşke yaşasaydık orda hoş.

═══════════════ Güvenç GÜRSES ═══════════════

* araya vermek: Ziyan etmek

 

Kenar

═════…

═══════════════ Güvenç GÜRSES ═══════════════

Kul hakkı kutsaldı hani nerede
Gözüne mal harsı oldu mu perde
Çalsan bile sonun çukur bir yerde
Müslümanlık bu da ben mi bilmirem.

═══════════════ Güvenç GÜRSES ═══════════════

Kenar

AH ETMEM

Yine yüreğime bir od düşüyor
Ağustos ayında içim üşüyor
Tenim çiğ dururken canım pişiyor
Şu tenimi yere vursam ah etmem.
 
Sevdiceği kollarınla sar ama
Aşk candadır tende onu arama
Duygular tuz bastı cana, yarama
Ten acısı feryat etse ah etmem.
 
Goncasına zarar veren sürüne
Bülbülün sevdası özden gülüne
Bu can kurban olsun aşkın külüne
Aşksız teni yaralasam ah etmem.
 
Tenden geçti Gürses sevme zamanı
Köledir canana canın tamamı
Tende değil özde aşkın anlamı
Cansız teni paralasam ah etmem.

BİLİNMEZ

Bu yaşamın bu gidişin ötesi
İtaat mi şefaat mı bilinmez
Şer yuvanın kara kara ötmesi
Kesilir mi kesilmez mi bilinmez.
 
Padişaha gönderildi dilekler
Sağlamları sallar yırtık elekler
Yağcılar doldurdu altın külekler
Doyarlar mı doymazlar mı bilinmez.
 
Kuvvetlendi, kimsesizdi kimlendi
Sağa sola, yere göğe kinlendi
Tüylenince gemicikte dinlendi
Yolunur mu yolunmaz mı bilinmez.
 
Hücreye hazırdır döşeklerimiz
Kağıt ve kalemdir fişeklerimiz
Sözden anlamayan eşeklerimiz
Çoğalır mı çoğalmaz mı bilinmez.
 
Böylelikle yandı bütün çıramız
Anlayana çok derindir yaramız
Kıymetlendi değerlendi paramız
Harcanır mı harcanmaz mı bilinmez.
 
Gürsesim anlatır büyük illeti
Kimseler görmedi böyle zilleti
Vahiy gelip dürtse bütün milleti;
Uyanır mı uyanmaz mı bilinmez.

Previous Older Entries